Casio

Casio CDP-S150BK (PIANO ONLY PACKAGE)
HK$3,988

Casio CDP-S150BK (PIANO ONLY PACKAGE)功能纖薄琴身,厚度只有232毫米Casio採用了高纖巧結構技術,體積比以往的CDP系列產品更纖巧。這一體纖巧鋼琴方便攜往任..

Casio PX-S1000 (Piano Only Package)
HK$4,990

 Casio PX-S1000 (Piano Only Package)全球最為纖巧的琴鎚動作數位鋼琴*新款 Privia 充分利用了 Casio 的纖巧結構技術,外型更為纖薄(厚度比以往型..

Casio CDP-S150BK (Full Set Package)
HK$4,988

Casio CDP-S150BK (Full Set Package) 包括三腳踏,木架功能纖薄琴身,厚度只有232毫米Casio採用了高纖巧結構技術,體積比以往的CDP系列產品更纖巧。這一..

顯示 1 - 3 / 3 (共計 1 頁)